Spoštovani uporabniki Islovarja, obveščamo vas, da se spletna stran prenavlja in vnos novih izrazov ni več možen.

 
ime 
geslo 
samoprijava
   

nov uporabnik |  pišite nam  |  

english

iskanje
forum
slovar informatike
o islovarju
zgradba
mejniki
zgodovina
sodelavci
drugi slovarji in viri
partnerji
darovalci
orodna vrstica
 
Uporabna informatika
 

zgradba islovarja

Vsak strokovni izraz informatike je iztočnica samostojnega slovarskega sestavka. Iztočnice so najpogosteje samostalniki ali besedne zveze s samostalniškim jedrom, pridevniki, glagoli in uveljavljene kratice.

Pri enobesedni iztočnici je navedena drugosklonska oblika (algoritem, −tma), medtem ko ima večbesedna iztočnica drugosklonsko obliko navedeno za vsako besedo zveze (alfanumerični nabor znakov, −ega −a −−). Pri iztočnicah je naveden spol, ki se pri večbesednih ravna po samostalniškem jedru. Če je iztočnica kratica, sledi v oklepaju ubesedena oblika v angleščini, "gl." pa usmerja na ustrezen slovenski izraz, npr. PC. Kadar slovenščina ne pozna razvezanega izraza, je kratica opremljena tudi z razlago, npr. HTML.

V Islovarju navedene iztočnice s pisno dvojnico ali iztočnice, ki sestoje iz krajše in daljše oblike izraza, slovaropisno še niso ustrezno predstavljene, zato je dodana kratica »t.d.«, npr. ASCII-format, format ASCII.

Islovar navaja izgovorjavo iztočnic v računalniško berljivem zapisu MRPA. Dodatno Islovar ponuja v poslušanje tudi zvočne podobe iztočnic, ki jih sintetizator govora stvori samodejno na podlagi zapisov MRPA.

Slovar prikazuje poimenovalni sistem stroke, zlasti poimenovanja pisne zvrsti in le deloma upošteva strokovno pogovorno izrazje, tj. žargon, in strokovno neustrezna poimenovanja, ki jih označuje s kvalifikatorjema "žarg." in "neustr.".

Veljavni strokovni izrazi, ki so iztočnice, imajo razlago in so jim dodani vsi evidentirani sinonimi za kvalifikatorjem "sin.", za kvalifikatorjem "prim." pa pomensko sorodni izrazi.

Enakovredni sinonimi imajo enake razlage, npr. pomnilnik, pomnilniška naprava.

Podrejeni sinonim (strokovni izraz, ki je manj v rabi) ima navedeno zaglavje in angleško ustreznico, sledi pa gl., ki usmerja k veljavnemu strokovnemu izrazu s polno pomensko razlago, npr. pomnilniška enota. Pri izrazih, ki so označeni kot neustrezni, napoti gl. k ustreznemu strokovnemu izrazu; zgled za neustrezen izraz je npr. memorija.

Strokovni izrazi, ki v Islovarju še niso slovaropisno urejeni, ohranjajo opredelitev sinonimije tako, kot jo je predlagal njihov avtor.

Iztočnica ima lahko tudi več pomenov; ti so označeni z arabskimi številkami, npr. strežnik. Arabska številka v okroglem oklepaju pri strokovnem izrazu, uporabljenem v razlagi, pove, v katerem pomenu je treba razumeti uporabljeni izraz, npr. programski strežnik. Enako funkcijo ima pri navedbi sinonimov, npr. šifra.

Iztočnice s povsem različnimi pomeni in različnimi angleškimi ustreznicami so označene z eksponenti, npr. zapis1, zapis2 in zapis3.

Islovar uporablja naslednje krajšave in slovaropisne oznake:

 • za označevanje slovničnih informacij:

  m

  - moški spol, samostalnik moškega spola

  s

  - srednji spol, samostalnik srednjega spola

  ž

  - ženski spol, samostalnik ženskega spola

  mn.

  - množina

  prid.

  - pridevnik

  dov.

  - dovršni glagol

  nedov.

  - nedovršni glagol

  predl.

  - predlog

  neskl.

  - tuja beseda, ki se ne sklanja

 • za označevanje tujega ustreznika:

  angl.

  - angleško

 • za vrednotenje strokovnih izrazov:

  gl.

  - glej, napotilo k strokovnemu izrazu, pri katerem je celotna informacija

  in

  - oznaka za enakovredno rabo strokovnih izrazov

  prim.

  - primerjaj, napotilo k pomensko sorodnem izrazu

  sin.

  - sinonim ali soznačnica, strokovni izraz z enakim pomenom

  neustr.

  - neustrezno, strokovni izraz, ki ga stroka zavrača

  zgod.

  - zgodovinsko, strokovni izraz, ki sodi k začetkom stroke

  žarg.

  - žargonski izraz, ki je v rabi v pogovornem jeziku strokovnjakov

 • za začasno označevanje iztočnice s pisno dvojnico ali iztočnice, ki sestoji iz krajše ali daljše oblike izraza:

  t.d.

  - terminološka dvojnica.

Preverite si tudi poglavje o značkah.

 

Na vrh strani

O uporabi piškotkov na spletnih straneh Islovarja

II. izdaja, © 2001-2021 Slovensko društvo Informatika. © Vse pravice pridržane.
vseh izrazov v bazi, iskanj od 1.10.2004 do
>>>> pogoji uporabe slovarja

 


Naši pokrovitelji: