Spoštovani uporabniki Islovarja, obveščamo vas, da se spletna stran prenavlja in vnos novih izrazov ni več možen.

 
ime 
geslo 
samoprijava
   

nov uporabnik |  pišite nam  |  

english

iskanje
forum
slovar informatike
o islovarju
zgradba
mejniki
zgodovina
sodelavci
drugi slovarji in viri
partnerji
darovalci
orodna vrstica
 
Uporabna informatika
 

zgodovina islovarja

april 2000

posvetovanje Dnevi slovenske informatike Portorož, okrogla miza Strokovni jezik v informatiki

maj 2000

pobuda članom društva za vključitev v jezikovno sekcijo

junij 2000

Izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA ustanovi jezikovno sekcijo

julij 2000

prvi sestanek sekcije. Prisotni: Evelin Vatovec Krmac, Tomaž Turk, Niko Schlamberger, Jože Gričar, Katarina Puc

september 2000

predlogi dela sekcije, tudi spletnega terminološkega slovarja

december 2000

odločitev o spletnem slovarju, katerega osnutek predstavi Tomaž Turk

april 2001

objava terminološkega slovarja na DSI v Portorožu

maj 2001

opredelitev področij in zadolženih urednikov

januar 2003

povezava z Laboratorijem za telekomunikacije na FE

julij 2003

izdelava razvojne strategije slovarja

oktober 2003

začetek dela slovaropisne skupine

januar 2004

otvoritev projekta nove programske rešitve

april 2004

izdaja poskusnega snopiča na Dnevih slovenske informatike, Portorož

maj 2004

pretvorba Zbornika DSI 2004 v korpus kot podpora izdelavi Islovarja

junij 2004

sestanek na IZUM-u s pobudo za ustanovitev delovnih skupin v Mariboru

oktober 2004

zaključek projekta nove programske rešitve. Objava 2. izdaje slovarja

november 2004

17.11.2004 je bila druga izdaja svečano predana v uporabo. V Delu je bil 19.11.2004 objavljen naslednji prispevek:

april 2005

Posvetovanje Dnevi slovenske informatike, Portorož:

  • priznanja Slovenskega društva INFORMATIKA:
    Vladimirju Batagelju za prispevek k strokovnem informacijskem izrazju ter
    Juriju Jakliču za uspešno vodenje projekta terminološki slovar informatike
  • delavnica »strokovni jezik informatike

junij 2005

Simpozij – družabno srečanje urednikov Islovarja

november 2005

Islovar kot model spletnega terminološkega slovarja, referat na slavističnem simpoziju Obdobja 24, Ljubljana

marec 2006

Priložnosti sodelovanja fakultet pri oblikovanju strokovnega jezika informatike, panel na 18. posvetovanju Zveze ekonomistov Slovenije, Grimšče

maj 2006

Projekt Slovarska ureditev temeljnih izrazov informatike v spletnem terminološkem slovarju; Ministrstvo za kulturo RS odobri vlogo društva z utemeljitvijo:
» Gre za prijavo, ki je med najobetavnejšimi, še posebej zato, ker temelji na dosedanjem kakovostnem delu društva. To je s prosto dostopnim spletnim slovarjem informatike dokazalo, da se zaveda potreb slovenskega prostora po tovrstnih podatkovnih zbirkah, hkrati pa z izvedbo tudi to, da pozna sodobne terminografske pristope. Čeprav je ponudba ljubiteljska, je na zavidljivi strokovni ravni, metodologija sodobna, celoten projekt pa glede poznanja sodobnih terminografskih metod celo boljši kot projekti, ki jih izvaja osrednja slovenistična inštitucija za terminologijo. Geslom je dodana celo izgovorjava.«

junij 2006

Simpozij sekcije v Portorožu, v prostorih Fakultete za pomorstvo in promet, opredelitev »temeljnih izrazov« in načrt dela v projektu

oktober 2006

Uporaba korpusa pri urejanju terminološkega slovarja informatike, referat na mednarodni konferenci Jezikovne tehnologije 2006

november 2006

Zaključek projekta za ministrstvo za kulturo, zbirka temeljni vsebuje 143 izrazov

december 2006

1,000.000 iskanj v Islovarju od 1.10.2004

maj 2007

projekt "Urejanje temeljnega besedišča v spletnem terminološkem slovarju", odobri Ministrstvo za kulturo

september 2007

simpozij v Ljubljani, pregled stanja projekta

november 2007

zaključek projekta za Ministrstvo za kulturo

marec 2008

projekt »Urejanje pomenskih skupin v spletnem terminološkem slovarju«, odobri Ministrstvo za kulturo

marec 2008

»Moderni slovarji - primer Islovarja”, referat na posvetovanju E-slovenščina

junij 2008

simpozij v Ljubljani, dogovor o pregledu Islovarja

september 2008

»Urejanje spletnega terminološkega slovarja Islovar«, referat na Terminološki šoli ZRC SAZU

november 2008

zaključek projekta pri Ministrstvu za kulturo

december 2008

»Vplivi novih tehnologij na sporazumevanje in na strokovno izrazje za učenje«, referat na posvetovanju Vpliv koncepta in strategije vseživljenjskosti učenja na strokovno izrazje v vzgoji in izobraževanju

 

Na vrh strani

O uporabi piškotkov na spletnih straneh Islovarja

II. izdaja, © 2001-2021 Slovensko društvo Informatika. © Vse pravice pridržane.
vseh izrazov v bazi, iskanj od 1.10.2004 do
>>>> pogoji uporabe slovarja

 


Naši pokrovitelji: